18 hours ago

Anons informacyjny – szkolenia z panowania nad stresem

Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMINread more...

3 days ago

Zaproszenie – szkolenia z biologii

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013read more...

4 days ago

Informacja – szkolenia z kodeksu cywilnego

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://niefinansi read more...

4 days ago

Informacja – szkolenia z matematyki

Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 read more...

1 week ago

Zawiadomienie – szkolenia z rozwiazywania problemów

Oddziaływanie funduszy strukturalnych na poziomie podregionów NUTS 3https://szkoleniaprzywodztwo.word read more...

1 week ago

Ołoszenie – szkolenia i gry

Ocena szacunkowa projektu Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniejhttps://niefinansistow.wordpress.com/2017/ read more...

1 week ago

Informacja – kursy z chińskiego

Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013 read more...